Toiminta

Salon Seudun Paikallisosasto on Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n paikallisosasto.

Syöpäpotilaiden oma paikallisosasto perustettiin Saloon 16. syyskuuta 1976. 1980-luvulla organisaatiouudistuksen myötä aikaisemmin Syöpäpotilaat ry:n alaisina toimineet paikallisosastot muuttuivat maakunnallisten syöpäyhdistysten alaisiksi. Syöpäjärjestöjen piirissä paikallisosastojen toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistyöhön.

Salon Seudun Paikallisosasto käsittää Salon ja Someron kaupungit ja sen jäseniä ovat kaikki toimialueella asuvat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenet. Paikallisosasto ei peri omaa jäsenmaksua ja osaston järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Paikallisosaston tarkoituksena on:

  • Toimialueen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä yhteensaattaminen
  • Valistus- ja terveyskasvatustyö, fyysinen ja henkinen kuntoutus, jäsenhankinta sekä toiminta potilaiden sosiaaliturvan parantamiseksi kiinteässä yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n, Suomen Syöpäpotilaat ry:n, Coloresin, Propon ja Salon SYTY ry:n kanssa
  • Suorittaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n osoittamia tehtäviä
  • Osallistua yhteistyöhön Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toisten paikallisosastojen kanssa

Paikallisosaston toimintaan kuuluvat tapaamisillat, neuvonta-asema, keskusteluryhmät ja virkistystoiminta. Lue lisää toiminnasta Palvelut– ja Tapahtumasivuilta.

Paikallisosaston rahoitus perustuu arpajais-, teatteri- ja matkatuottoihin sekä muihin paikallisosaston järjestämien tapahtumien tuottoihin. Lisäksi yksittäisten henkilöiden, yritysten ja kuntien lahjoituksiin. Paikallisosasto on rahoituksensa suhteen omavarainen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen osasto.

Paikallisosasto tiedottaa toiminnastaan

  • Salon Kaupunkitiedotteessa
  • Salon Seudun Sanomien tapahtumakalenterissa
  • Salonjokilaaksolehden Yhdistykset toimivat -palstalla
  • Kevät- ja syyskalenterit
  • Salo-Karinan ilmoitustaululla Helsingintie 52
  • Kotisivulla http://www.sspo.fi sekä Facebook

Paikallisosaston asioita hoitaa vuosikokouksen helmikuussa vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän jäsentä.

SSPO aforismi1